ORGANIZATORZY

Do grona osób zaangażowanych w organizację LDI 2021 należy ponad 20 osób. To właśnie oni są odpowiedzialni za przygotowanie i ostateczny wygląd konferencji.

Business Team

Community Team

Research team

Speakers Team

Graphic Designer

Mentors