Speakers Andrzej Fricze
Andrzej Fricze

Programista JavaScript i Clojure. Amator muzyki i podnoszenia ciężarów. Fan programowania funkcyjnego i prostych rozwiązań skomplikowanych problemów.

Prelegent Andrzej Fricze
"Czy można prosić prościej? Programowanie funkcyjne w praktyce"
13:30 -14:30
Parę słów o tym jak używać programowania funkcyjnego, opartego na danych, żeby upraszczać swój kod w JavaScripcie. Ramda, transducery i reaktywne źródła danych. Prezentacja dla każdego programisty JavaScript zmęczonego obsługiwaniem skomplikowanej, asynchronicznej logiki i ciągłym refaktorowaniem przeładowanych komponentów.